Carlo GOLDONI (1707-1793), doctor in de rechten maar vooral Italiaans toneelschrijver, vestigde zich in 1732 te Venetië als advocaat, verliet wegens financiële en amoureuze verwikkelingen Venetië en beproefde zijn geluk met het schrijven van toneelstukken.

Als blijspelschrijver bouwde hij voort op de Commedia dell’ arte, maar hij wou spelers een vaste tekst geven in plaats van improvisatie. Dit bracht een revolutie teweeg in het Italiaanse theater.

In 1743 schreef hij zijn eerste tekst en daarna volgden er nog een 200 stukken, die terecht worden beschouwd als de meest waardevolle van de Italiaanse literatuur.

Bekende stukken zijn 'Il servitore di due padroni' (1745), 'La locandiera' (1753) en 'Il ventaglio' (1765). Zijn opvattingen over toneel legde hij vast in 'Il teatro comico' (1750). Op 'I rusteghi' schreef Wolf-Ferrari een opera (1906).

Paul VANBOSSUYT bewerkte verscheidene van zijn stukken tot totaalspektakels.

De volgende producties van het Tiens Trac Theater zijn van de hand van deze auteur:
Paljaske (Volkstoneel | 2004)