Blijspel van Benny Baudewyns in een regie van Maes Gaston (1991)
Regie & on-stage-medewerkers:
Maes Gaston | Benny Baudewyns | Jonckers Christine

In het funerarium van de begrafenisondernemer Verdoodt worden twee verkeersslachtoffers binnengebracht.
Het blijkt dat de lijken kunnen bewegen, spreken, rondwandelen, echter zonder dat iemand daar iets van merkt.
De lijken komen al snel tot de ontdekking dat hun auto-ongeval niet zo onschuldig was en dat de wederzijdse families het één en ander geënsceneerd hebben...

Opmerking
Het blijspel 'Het Fun...erarium' werd gespeeld op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 1991 door de Toneelkring PNT in de toneelzaal van het oud internaat.